Slovenská pošta vydala novú poštovú známku, ktorej motívom je vzácny turecký rukopis zo zbierok Univerzitnej knižnice v Bratislave zapísaný do medzinárodného registra svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Poštová známka rozmerov 44,4 × 55,4 mm vrátane perforácie vyšla vo forme upraveného tlačového listu so štyrmi známkami a dvoma kupónmi. Jej motívom je ilustrácia rukopisu Maʼrifetnāme (Kniha vied) od učenca Ibrāhīma Hakkī-ho (1705 – 1772). Ilustrácie tohto rukopisu z roku 1813 patria k najreprezentatívnejším exemplárom tzv. Bašagićovej zbierky, ktorá sa nachádza v zbierkovom fonde Univerzitnej knižnice v Bratislave. Známku vytlačila Tiskárna Hradištko.

Viac informácií nájdete tu