Slovenská pošta vydala poštovú známku
„Spoločné vydanie s Mongolskom: Sokoliarstvo“

Slovenská pošta vydala poštovú známku „Spoločné vydanie s Mongolskom: Sokoliarstvo“ s nominálnou hodnotou 0,65 €. Poštová známka s rozmermi 40 × 40 mm vychádza vo forme upraveného tlačového listu s 10 známkami. Na poštovej známke sú prezentované archeologické nálezy z 8. storočia s motívmi sokoliarov nachádzajúcich sa na Khul Asgat pohrebnej stéle v Mongolsku a na avarskom nákončí z Moravského sv. Jána. Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 2. októbra 2020 a domicilom mesta Bratislava. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC, FDC pečiatky Vladislav Rostoka, akad. mal.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.