1150. výročie uznania slovanskej liturgie bude pripomínať aj nová poštová známka, ktorej motívom je rukopisná strana jedného z najstarších hlaholských rukopisov z konca 10. storočia, tzv. Zografského kódexu, s prepisom začiatku Evanjelia podľa Marka. Zaujímavosťou je, že Slovenská pošta známku vydala v spolupráci s Vatikánom.

Hárček je doplnený o motívy súvisiace s kostolom Santa Maria Maggiore v Ríme, v ktorom v roku 868 pápež Hadrián II. posvätil staroslovienske preklady bohoslužobných kníh prinesených do Ríma sv. Konštantínom a Metodom, čo sa považuje za akt ich uznania ako liturgického jazyka.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe