Pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov Slovenská pošta tradične vydala novú poštovú známku.  V tomto roku je jej motívom tzv. kalichové vélum s pelikánom zo zbierok SNM – Historického múzea na Bratislavskom hrade, kde sa nachádza početná zbierka liturgických textílií.

Viac informácií získate tu.