Slovenská pošta vydala známku k 200. výročiu narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie

Slovenská pošta dnes, v piatok 1. júla 2022 vydala poštovú známku „200. výročie narodenia významných osobnosti štúrovskej generácie“ s nominálnou hodnotou 4,00 €.

Viac informácii nájdete tu.