Slovenská pošta vydala známku "Krásy našej vlasti: Kaštieľ Márie Terézie v Holíči"

Slovenská pošta vydala poštovú známku „Krásy našej vlasti: Kaštieľ Márie Terézie v Holíči“ s nominálnou hodnotou 2,40 €.

Viac informácii nájdete tu.