Historická elektráreň v Piešťanoch postavená v roku 1906 je motívom novej poštovej známky, ktorú 18.5.2018 vydala Slovenská pošta. 

Na známke je vyobrazený pohľad na priečelie zrekonštruovanej historickej elektrárne v Piešťanoch, ktorá slúžila do roku 1945 ako obecná mazutová elektráreň a v roku 1995 bola pre svoj historický a architektonický význam vyhlásená za kultúrnu technickú nehnuteľnú pamiatku.

Viac informácií nájdete tu