Slovenská pošta vydala známky s náboženskou tematikou

Slovenská pošta vydala dnes, 26. októbra 2023 dve poštové známky s náboženskou tematikou, jedna zobrazuje nástenné gotické maľby a druhá oltár. Obe majú nominálnu hodnotu 2,60 €.

Viac informácií nájdete tu.