Slovenská pošta vydáva dve poštové známky
s umeleckým motívom

Slovenská pošta vydá v utorok 20. októbra 2020 poštovú známku „UMENIE: Ferdinand Katona (1864 – 1932)“ s nominálnou hodnotou 2,10 €. V utorok 20. októbra vydá Slovenská pošta aj druhú poštovú známku „UMENIE: Ladislav Vychodil (1920 – 2005)“ s nominálnou hodnotou 2,20 €.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.