Slovenská pošta vydáva poštovú známku
„150. výročie založenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave“

Slovenská pošta vydá 18. septembra 2020 poštovú známku „150. výročie založenia Spolku sv. Vojtecha v Trnave“ s nominálnou hodnotou 1,85 €. Motívom poštovej známky je socha patróna spolku sv. Vojtecha z 19. storočia nachádzajúca sa pred kostolom sv. Mikuláša v Trnave na pozadí kaligraficky stvárnenej roztvorenej knihy symbolizujúcej vydavateľskú činnosť Spolku sv. Vojtecha. Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 18. septembra 2020 a domicilom mesta Partizánske. Motív FDC zobrazuje portrét Martina Kollára, ktorý bol jedným z najvýznamnejších reprezentantov spolku sv. Vojtecha v 70. rokoch 19. storočia. Motívom FDC pečiatky lineárna štruktúra roztvorených strán knihy so siluetou holubice ako symbolu Ducha svätého. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Peter Augustovič, akad. mal. Autorom rytiny FDC je Mgr. art. Jozef Česla.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.