Slovenská pošta vydáva poštovú známku "Filatelistická olympiáda"

Slovenská pošta vydá 5. júna 2020 poštovú známku „Filatelistická olympiáda“ s nominálnou hodnotou 0,65 €. Poštová známka s rozmermi  26,5 × 44,1 mm, vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Ústredným motívom poštovej známky je alegória múdrosti v podobe sovičky pozerajúcej s lupou do filatelistického albumu. Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 5. júna 2020 a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače FDC obálky je koláž piktogramov viažucich sa k detskej filatelii. Motívom FDC pečiatky je geometrický symbol Bratislavského hradu.  Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je Mgr. art. Marianna Žálec Varcholová.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.