Slovenská pošta vydáva poštovú známku k 1150. výročiu ustanovenia sv. Metoda za panónskeho a veľkomoravského arcibiskupa

Slovenská pošta vydá 4. júla 2020 poštovú známku „1150. výročie ustanovenia sv. Metoda za panónskeho a veľkomoravského arcibiskupa“ s nominálnou hodnotou 2,10 €.​Poštová známka s rozmermi 44,4 × 54,4 mm vychádza vo forme hárčeka s jednou poštovou známkou. Ústredným motívom poštovej známky je zobrazenie sv. Metoda inšpirované najstaršími známymi freskami sjeho portrétom z kostola San Clemente v Ríme, na pozadí pôdorysu veľkomoravského trikonchálneho kostola na Devíne a nákončím opasku v podobe bohoslužobnej knihy z veľkomoravského hradiska Valy pri Mikulčiciach. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je prof. Dušan Kállay, akad. mal. a autorom rytiny známky, hárčeka a FDC František Horniak. Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 4. júla 2020 až do odvolania.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.