Slovenská pošta vydáva poštovú známku Predsedníctvo Slovenska v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe so špecifickým symbolom T2 50g v hodnote 0,50 €. Motívom poštovej známky je dáždnik vytvorený zo severnej pologule Zeme, na ktorej sa nachádzajú členské štáty OBSE a symbolizuje ochranu pred nepriaznivými vplyvmi ohrozujúcimi bezpečnosť. 
 

Súčasne s poštovou  známkou sa vydáva obálka prvého dňa, tzv. FDC (First Day Cover) s dátumom 2. 1. 2019 a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače sú ruky skladajúce mozaiku loga organizácie OSCE na pozadí zemegule a motívom pečiatky  obálky sú navzájom spojené ruky FDC symbolizujúce súdržnosť a vzájomnú spoluprácu.

Viac informácií nájdete tu.