Slovenská pošta vydáva poštovú známku „Krásy našej vlasti: Demänovská ľadová jaskyňa“, s nominálnou hodnotou 1,20 €. Motívom poštovej známky je detail jaskynnej výzdoby.

Poštová známka má rozmery 44,4 × 30,5 mm, vrátane perforácie, a vychádza vo forme upraveného tlačového listu so 6 známkami. Známku vytlačila technikou oceľotlače z plochých platní v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Viac informácií môžete nájsť tu.