Slovenská pošta vydáva poštovú známku „Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch“

Slovenská pošta vydá v piatok, 4. septembra 2020, poštovú známku „Krásy našej vlasti: Kaštieľ Vodný hrad v Šimonovanoch“ s nominálnou hodnotou 1,00 €. Motívom poštovej známky je jeden z najstarších zachovaných gotických vodných hradov, prestavaných neskôr na kaštieľ. Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 4. september 2020 a domicilom mesta Partizánske. Motívom prítlače FDC obálky je erb Šimonovian. Motívom FDC pečiatky je dobové pečatidlo. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC ako aj rytiny poštovej známky a FDC pečiatky je František Horniak.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.