B

Slovenská pošta vydáva 1. marca 2019 poštovú známku „Osobnosti: Michael Strank (1919 – 1945)“, nominálnej hodnoty 1,00 €.

Poštová známka má rozmery 26,5 × 33,9 mm, vrátane perforácie a vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Známku vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Ústredným motívom na poštovej známke je portrét Michaela Stranka.

Súčasne s poštovou známkou vydávame obálku prvého dňa s pečiatkou First Day Cover (FDC) s dátumom 1. marca 2019 a domicilom obce Jarabina. Motívom prítlače FDC obálky je symbolické vztyčovanie americkej vlajky na pacifickom ostrove Iwodžima a motívom FDC pečiatky sú náhrobné kamene na cintoríne. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne spoločnosť Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky je akad. mal. Igor Piačka. Autorom rytiny poštovej známky ako aj FDC je Mgr. Art. Ľubomír Žálec, ArtD.

Viac informácií nájdete tu.