Slovenská pošta vydáva poštovú známku „Ochrana prírody: Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach – magnólia veľkokvetá“

Poštová známka rozmerov 44,4 × 54,4 mm, vrátane perforácie, vychádza vo forme hárčeka s jednou známkou. Motívom poštovej známky je rozkvitnutý kvet magnólie veľkokvetej. Motívom hárčeka je pohľad na ústrednú budovu skleníka Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, pred ktorou sa magnólia veľkokvetá nachádza. Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 17. júna 2020 a domicilom mesta Košice. Motívom prítlače FDC obálky je kvet magnólie v štyroch fázach kvitnutia. Motívom FDC pečiatky je list magnólie. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, hárčeka, FDC, FDC pečiatky je Doc. Igor Benca, akad. mal. Autorom rytiny známky, hárčeka a FDC je akad. mal. Rudolf Cigánik. Známka platí vo vnútroštátnom i medzinárodnom poštovom styku od 17. júna 2020 až do odvolania.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.