Slovenská pošta vydáva poštovú známku "Spoločné vydanie s Poľskom: 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. (1920 – 2005)"

Slovenská pošta vydá 18. mája 2020 poštovú známku „Spoločné vydanie s Poľskom: 100. výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. (1920 – 2005)“ s nominálnou hodnotou 1,70 €. Motívom poštovej známky je Ján Pavol II. so svätožiarou s rodným domom vo Wadowiciach v pozadí a námetom kupónu je stretnutie Pápeža Jána Pavla II. s Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom. Autorom výtvarného návrhu poštovej známky je poľský autor Maciej Jędrysik. Autorom FDC, rytiny FDC a FDC pečiatky je Mgr. art. Ľubomír Žálec, ArtD.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu