Motívom poštovej známky je koláž zo slovenských filatelistických reálií a mladý filatelista s lupou a albumom. Poštová známka má rozmery 44,1 × 26,5 mm, vrátane perforácie, a vychádza vo forme tlačového listu s 30 známkami a 30 kupónmi. Známku vytlačila technikou ofsetu spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.

Na poštovej známke „50. výročie Zväzu slovenských filatelistov“ je umiestnený špecifický symbol T1 50g. Označenie T1 zodpovedá cene poštovného za list 1. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku.

Súčasne s poštovou známkou vyšla obálka prvého dňa s pečiatkou First Day Cover (FDC) s domicilom mesta Sliač. Motívom prítlače First Day Cover obálky je koláž loga Zväzu slovenských filatelistov a historické poštové pečiatky. Motívom First Day Cover pečiatky je štylizovaná kresba obálky. FDC vytlačila technikou oceľotlače z plochej platne spoločnosť Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Autorom výtvarného návrhu poštovej známky, obálky a pečiatky je Doc. Igor Benca, akademický maliar. Autorom rytiny prítlače na FDC je Mgr. Art. Jozef Česla.

Viac informácií nájdete tu