Slovenská pošta vyhlasuje súťaž na zabezpečenie poskytovateľa služieb správy nehnuteľného majetku na roky 2018 – 2022.  Od úspešného uchádzača spoločnosť očakáva zabezpečenie služieb, spolu s dodávkou spotrebného materiálu v rámci celého Slovenska.

V súčasnosti Slovenská pošta prevádzkuje 1 689 objektov; z toho 549 objektov s celkovou plošnou výmerou 429 121 m2 je v jej vlastníctve. Objekty slúžia ako poštové prevádzky, administratívne budovy, budovy prevádzkových a technických činností, rekreačné zariadenia a objekty ochranných stavieb civilnej ochrany. Na všetkých uvedených objektoch Slovenská pošta zabezpečuje komplexné opravy, údržbu a servis určeného nehnuteľného majetku v zmysle prevádzkových, bezpečnostných a hygienických štandardov na základe aktuálne platnej legislatívy. Potreba zabezpečenia uvedených služieb sa odvíja aj od veku stavieb – viac ako 40 % objektov má 31 – 50 rokov; ďalších takmer 25 % má 51 – 70 rokov, a 11 % objektov má 71 -100 rokov.

Viac informácií nájdete tu