Slovenská pošta vyhlasuje súťaž na zabezpečenie poskytovateľa represívnych výjazdov do narušených objektov alebo chránených miest. Jediným hodnotiacim kritériom bude najnižšia cena hodnotená prostredníctvom automatizovanej elektronickej aukcie.

Slovenská pošta v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1 500 pobočiek, v ktorých je povinná v maximálnej miere chrániť životy a zdravie svojich zamestnancov a zákazníkov a zabezpečovať ochranu majetku a všetkých aktív spoločnosti vrátane tých, ktoré sú spojené so sprostredkovaním výplat zákonných dávok vyplácaných štátom. Zmluvný vzťah, ktorý má Slovenská pošta uzatvorený so súčasným poskytovateľom, sa končí v októbri tohto roka.

Viac informácii nájdete v tlačovej správe