Slovenská pošta zavádza zvýšenú kontrolu zásielok z Ukrajiny

Po zistení nebezpečných zásielok v Španielsku pôvodom z Ukrajiny Slovenská pošta, a.s., v spolupráci s colným úradom pristupuje k zvýšenej kontrole poštových zásielok, vstupujúcich na územie Slovenska z Ukrajiny. Kontrola röntgenom je preventívnym opatrením na zamedzenie prípadného vstupu zásielok s nebezpečným obsahom do siete Slovenskej pošty, a.s.

Viac informácií nájdete tu.