Slovenská pošta zvyšuje dostupnosť služieb štátu

Slovenská pošta rozšírila poskytovanie služby osvedčovanie dokumentov a služby zaručenej konverzie do 583 pobočiek pošty po celom Slovensku.

Viac informácií nájdete tu.