Zákazníci reklamujú až o 45% menej opodstatnených prípadov nedodania doručenky k zásielkam.

Slovenská pošta zefektívňuje procesy v prevádzke a modernizuje služby pre zákazníkov v súlade so stratégiou Pošta 2020. Už dnes môžu zákazníci využívať nový moderný spôsob komunikácie so Slovenskou poštou prostredníctvom automatizovaného chatbotu. Podnety od zákazníkov sú inšpiráciou pre nové poštové služby, pomáhajú tiež v zlepšovaní už existujúcich. Aj vďaka podnetom od zákazníkov celkový počet reklamácií za posledné 3 roky poklesol o vyše 10 000 reklamácií.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe TU.