SP informuje o výpadku elektronických služieb štátu na poštách

Z dôvodu výpadku informačného systému partnera, zabezpečujúceho zaručenú konverziu odpisov z informačných systémov verejnej správy, nie sú v súčasnosti (od 27.12.2022) na poštách dostupné všetky elektronické služby štátu (výpis z obchodného registra, výpis/odpis registra trestov, výpis z listu vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, zaručené konverzie, osvedčovanie dokumentov). Za problém, ktorý nevznikol na strane pošty, sa ospravedlňujeme. O obnovení služieb budeme hneď informovať.

 

Slovenská pošta, a.s.