Slovenská pošta vydá dňa 27. júna 2019 poštovú známku spolu s pamätným listom pri príležitosti stého výročia Univerzity Komenského. Autor výtvarných návrhov známky, obálky prvého dňa, pečiatky ako aj oceľorytiny je Doc. Martin Činovský, ArtD., ktorý je jedným zo zakladateľov slovenskej známkovej tvorby a pôsobí ako pedagóg na Univerzite Komenského.

Nominálna hodnota známky je 1,90 €, čo prestavuje cenu za odoslanie listu 1. triedy. Poštová známka má rozmery 44,4 × 27,2 mm, vrátane perforácie, a vychádza vo forme upraveného tlačového listu s 10 známkami. Známku vytlačila technikou oceľotlače v kombinácii s ofsetom Poštovní tiskárna cenin Praha, a. s.

Viac informácií nájdete tu.