Už len do piatka môžete poslať pozdrav Ježiškovi, aby Vám stihol do Vianoc odpovedať. Aj tento rok poteší darčekom

Aby Vám Ježiško stihol do Vianoc odpovedať, pošlite mu pohľadnicu, list či kresbu najneskôr do piatka 16. decembra 2022 na jeho adresu „Ježiško 999 99“. Slovenská pošta mu odkazy doručí do jeho oficiálnej poštovej schránky v Rajeckej Lesnej. Dôležité je uviesť spiatočnú adresu, aby Ježiško vedel, komu má odpísať. Ako každý rok, aj teraz poteší milým rozprávkovým darčekom.

Viac informácií nájdete tu.