Výber a distribúcia poštových zásielok a s tým súvisiacich činností na roky 2021 – 2025 na Stredisku dodávania balíkov Košice

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila dynamický nákupný systém na predmet zákazky: Výber a distribúcia poštových zásielok a s tým súvisiacich činností na roky 2021 – 2025 na Stredisku dodávania balíkov Košice.

Viac informácií nájdete tu.