Výber a distribúcia poštových zásielok a s tým súvisiacich činností – Regionálne distribučné centrum Bratislava II. etapa

Slovenská pošta, a.s., vyhlásila dynamický nákupný systém na predmet zákazky: Výber a distribúcia poštových zásielok a s tým súvisiacich činností – Regionálne distribučné centrum Bratislava II. etapa

Viac informácií nájdete tu.