Vyhodnotenie počtu reklamácií a sťažností za rok 2022

V priebehu roka 2022 vybavila Slovenská pošta, a.s., celkom 55 229 reklamácií, čo v porovnaní s rokom 2021 znamená pokles o 17 315 reklamácií, v percentuálnom vyjadrení to predstavuje pokles o 23,87 %.

Viac informácií nájdete tu.