Výpis z registra trestov a Odpis registra trestov  - nedostupnosť služby

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou od 4. septembra 2020 od 20.00 hod. (piatok) do 6. septembra do 23.00 hod. (nedeľa) bude služba Výpis z registra trestov a Odpis registra trestov z technických príčin nedostupná.

Ďakujeme za pochopenie.

Slovenská pošta