Zaokrúhľovanie platieb od 1. júla 2022

V zmysle zmien Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách platných od 1. júla 2022 bude Slovenská pošta zaokrúhľovať výslednú sumu hotovostných platieb podľa definovaných pravidiel na 5 eurocentov. Cieľom novely zákona je minimalizovať obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku pri platbe v hotovosti, pričom tieto mince naďalej zostanú zákonným platidlom. Výnimku pri zaokrúhľovaní budú tvoriť výplaty sociálnych dávok, výplaty dôchodkových dávok, sumy zaslané poštovými poukazmi /e-poukazmi na výplatu a služby poskytované bankami (na Slovenskej pošte ide o operácie, ktoré sú na poštách vykonávané pre Poštovú banku).

Viac informácii nájdete tu.