Zmena v platení koncesionárskych poplatkov pre dôchodcov a občanov v hmotnej núdzi

Od 1. januára 2020 zaniká dôchodcom, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti s inou zárobkovo činnou osobou, a občanom v hmotnej núdzi povinnosť platiť poplatky za rozhlas a televíziu, tzv. koncesionárske poplatky. Týmto občanom, ktorí platia poplatky prostredníctvom SIPO vo výške 2,32€, budú automaticky tieto platby z dokladu SIPO od 1. januára 2020 zrušené.