Zmeny v zasielaní poštových zásielok do krajín mimo EÚ platné od 1. januára 2021

Slovenská pošta, a. s., informuje klientov, že v súlade s medzinárodnou legislatívou bude Slovenská pošta, a. s., s účinnosťou od 1. januára 2021 povinná zasielať ku všetkým poštovým zásielkam do celého sveta (mimo krajín EÚ) predbežné elektronické colné údaje vo forme tzv. ITMATT správ, ktoré sú potrebné na colné konanie v krajine určenia.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe tu.