Fotografie z podujatí 

Podpora vydania publikácie p. Eleny Cmarkovej: „Istoty - Certainties"

Participácia na obnove a rozvoji Národnej kultúrnej pamiatky Hrad Beckov

Spolupráca so Staromestským okrášľovacím spolkom

 

Spolupráca so Združením hasičov a záchranárov okresu Prievidza

Spolupráca s občianskym združením Štefánik

 Spolupráca so Športovým klubom Radava

 Podpora projektu Nadácie TA3 – „Káčer na bicykli“

Spolupráca s občianskym združením Svetielko nádeje

Spolupráca s Martinus.sk pri organizovaní súťaže o Najkrajší list

Spolupráca s občianskym združením LECA

 

Podpora Bratislavského majálesu 2015

 

Podpora Medzinárodných plaveckých pretekov Banská Bystrica Cup 2015 

 

Spolupráca s Bežeckým klubom Sliač
 
  

Ďakovné listy

Podpora vydania publikácie p. Eleny Cmarkovej „Istoty - Certainties"
Klub priateľov Detskej nemocnice v Banskej Bystrici
Šanca pre nechcených
Pohoda seniorov
Svetielko nádeje
Nadácia TA3
Áno pre život
Donovalský drapák
Zober loptu nie drogy
Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Oščadnici

 

Naši partneri v eZvestiach

eZvesti 23-2015 Svetielko nádeje;

eZvesti 35-2015 Svetielko nádeje-beh;

 

eZvesti 40-2015 Káčer na bicykli
eZvesti 43-2015 Káčer na bicykli
eZvesti 46-2015 Slovenský raj
eZvesti 52-2015 Maratonci
eZvesti 58-2015 Plamienok
eZvesti 60-2015 LECA 

 

 

Mobilná verzia