Fotografie z podujatí 

Spolupráca s občianskym združením LECA

   

 

Podpora Národnej slávnosti na Devíne

  

 

Podpora Medzinárodných plaveckých pretekov Banská Bystrica Cup 2016

  

 

Podpora Ligy proti rakovine

  

 

Podpora súťaže v spoločenskom tanci venovanej detským a juniorským kategóriám - Grand Gala

  

 

Podpora pretekov v športovej chôdzi  „Dudinská  50-ka“

    

 

Podpora organizácie národných filmových cien „Slnko v sieti“

  

 

Spolupráca s občianskym združením Štefánik

  

Ďakovné listy

Národné centrum sclerosis multiplex
Proficio
Nadácia ADELI
Liga proti reumatizmu - Klub Motýlik
Marathon Banská Bystrica

Nádej na život

 

                                                                                               Naši partneri v eZvestiach

eZvesti 15-2016 OZ Zaživa na amfiteátri

eZvesti 28-2016 Nadácia TA3

e-Zvesti 31-2016 Nadácia TA3

e-Zvesti 32-2016 Marathon Banská Bystrica

 

Mobilná verzia