Hnuteľné veci

Prijatím Organizačnej smernice OS-28  Nakladanie s dlhodobým majetkom a Organizačného postupu OP-188  Štatút Komisie pre odpredaj majetku, Predstavenstvo SP, a. s., (ďalej len SP) ako štatutárny orgán  schválilo postup pri odpredaji hnuteľného majetku.

Znenie OP-188 Štatútu Komisie pre odpredaj majetku (ďalej len KOM), ktorý upravuje postavenie, zloženie a činnosť Komisie pre odpredaj majetku, práva a povinnosti jej členov a zabezpečuje agendu odpredaja hnuteľného majetku, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie nájdete tu.

Znenie organizačnej smernice, ktorá stanovuje jednotný postup pri obstaraní, evidencii a ďalšom nakladaní s dlhodobým majetkom Slovenskej pošty, a. s., OS-28 Nakladanie s dlhodobým majetkom nájdete tu.

Slovenská pošta aktuálne ponúka na odpredaj neupotrebiteľný hnuteľný majetok.

Zápisnice zo zasadania Komisie pre odpredaj majetku:  

Zápisnica zo zasadania KOM: 3/2019
Zápisnica zo zasadania KOM: 2/2019
Zápisnica zo zasadania KOM: 1/2019

Zápisnica zo zasadania KOM: 9/2018
Zápisnica zo zasadania KOM: 8/2018
Zápisnica zo zasadania KOM: 7/2018
Zápisnica zo zasadania KOM: 6/2018
Zápisnica zo zasadania KOM: 5/2018
Zápisnica zo zasadania KOM: 4/2018
Zápisnica zo zasadania KOM: 3/2018 
Zápisnica zo zasadania KOM: 2/2018
Príloha k zápisnici zo zasadania KOM 2/2018
Zápisnica zo zasadania KOM: 1/2018

Zápisnica zo zasadania KOM: 8/2017
Zápisnica zo zasadania KOM: 7/2017
Zápisnica zo zasadania KOM: 6/2017
Zápisnica zo zasadania KOM: 5/2017
Zápisnica zo zasadania KOM: 4/2017
Zápisnica zo zasadania KOM: 3/2017
Zápisnica zo zasadania KOM: 2/2017
Zápisnica zo zasadania KOM: 1/2017​

Zápisnica zo zasadania KOM: 10/2016​

Zápisnica zo zasadania KOM: 09/2016                                                                             Zápisnica zo zasadania KOM: 08/2016
Zápisnica zo zasadania KOM: 07/2016
Zápisnica zo zasadania KOM: 06/2016
Zápisnica zo zasadania KOM: 05/2016​
Zápisnica zo zasadania KOM: 04/2016
Zápisnica zo zasadania KOM: 03/2016
Zápisnica zo zasadania KOM: 02/2016
Zápisnica zo zasadania KOM: 01/2016
 
Zápisnica zo zasadania KOM: 03/2015
Zápisnica zo zasadania KOM: 02/2015     

 

Mobilná verzia