Pošta PARTNER

Slovenská pošta v súčasnosti prevádzkuje niekoľko desiatok Pôšt PARTNER s cieľom zvýšiť dostupnosť svojich služieb.

Čo je to Pošta PARTNER?

Pošta PARTNER poskytuje poštové služby vo vyčlenených priestoroch partnera na základe zmluvy so Slovenskou poštou v jej mene a na jej účet. Je to kontaktné miesto verejnej poštovej siete, ktoré poskytuje služby v podobnom rozsahu ako ktorákoľvek pošta počas zmluvne dohodnutných otváracích hodín.

Služby poskytované na Pošte PARTNER

 • Podaj listových a balíkových zásielok.

 • Vyberanie a výplata poštových poukazov, vrátane sociálnych dávok.

 • Výdaj oznámených zásielok po neúspešnom pokuse o doručenie.

 • Dodanie balíkových zásielok „na poštu“.

 • SIPO (sústredené inkaso platieb obyvateľstva).

 • Predaj cenín a celín.

 • Predaj vybraného tovaru "Postshop A".

 • Predaj žrebov, novín a časopisov.

 • Iné dohodnuté služby.

Požiadavky

 • Priestor minimálne 4 m2.

 • Personál, ktorý bude vyškolený Slovenskou poštou na vykonávanie dohodnutých služieb.

 • Slovenská pošta poskytne vonkajšie označenie, výpočtovú techniku, mechanizačné zariadenia, informačný systém, technológie, pripojenie do siete SP a aj interiérové vybavenie.

Vyplácanie odmeny a vyúčtovanie

 • Zmluvná odmena v závislosti od dosiahnutých výnosov a počtu vydaných zásielok.

 • Vyúčtovanie služieb a fakturácia je realizovaná spravidla na mesačnej báze.

Výhody pre vás

 • Táto činnosť vám môže zabezpečiť pravidelný príjem finančných prostriedkov.
 • Ak vykonávate iný biznis, získate nových návštevníkov prevádzky, ktorí si môžu zakúpiť váš tovar alebo služby.
 • Získate konkurenčnú výhodu oproti iným podobným prevádzkam v obci.
 • Ak ste samospráva, občania ocenia vašu službu verejnosti.
 • Nepotrebujete žiadne technické vybavenie.

Ako sa stať Poštou PARTNER?

Slovenská pošta, v prípade záujmu a interného vyhodnotenia lokality, osloví prostredníctvom prieskumu trhu potenciálnych záujemcov v lokalite s výzvou na predloženie cenovej ponuky. 

 1. Potenciálni záujemcovia sú oslovení cez systém ERANET, ktorý Slovenská pošta využíva na verejné obstarávanie.

 2. Prečítajte si podklady k prieskumu trhu a uistite sa, že spĺňate všetky podmienky.

 3. Ak máte záujem, registrujte sa v systéme ERANET, prihláste sa, nahrajte všetky potrebné dokumenty a odošlite.

 4. Slovenská pošta vyhodnotí prieskum trhu a vyberie uchádzača s najvýhodnejšou cenovou ponukou.

Radi vám pomôžeme

Odpovieme na vaše otázky. Spojte sa s odborníkom zo Slovenskej pošty, aby sme spoločne našli najlepšie riešenie pre vašu spoločnosť. Ozvite sa.

Časté otázky

Ako sa môžem stať Poštou PARTNER?

Záujem môžete posielať na adresu: pointy.postovasiet@slposta.sk. Následne Slovenská pošta zváži lokalitu a zašle vyjadrenie. V prípade záujmu, osloví potenciálnych záujemcov cez prieskum trhu. Viac informácii

Aké otváracie hodiny sa vyžadujú?

Minimálny rozsah sa vyžaduje sa v zmysle Požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby v závislosti od počtu obyvateľov v obci. Podmienky sú vyhlásené v prieskume.

Koľko priestoru budem potrebovať?

Minimálne 4 m2 hlavne pre skladovanie zásielok a priestor pre obsluhu zákazníkov.

Aké vybavenie potrebujem?

Žiadne, potrebné vybavenie poskytne Slovenská pošta.

Akú odmenu môžem dostať?

Odmena je stanovená v závislosti od dosiahnutých výnosov a od počtu vydaných zásielok.

Môžem poskytovať služby Slovenskej pošty, aj keď už poskytujem poštové služby pre iný podnik?

Áno, Slovenská pošta nevyžaduje exkluzivitu pre poskytovanie vlastných služieb a nesankcionuje ju.

Ak bude viacero uchádzačov, koho vyberiete?

Vyberie sa uchádzač s najvýhodnejšou cenovou ponukou a ktorý splnil všetky podmienky.

Ak budem potrebovať zavrieť prevádzku, čo sa stane?

Uzatvorenie prevádzky sa oznamuje kontaktnej osobe, ktorá v súčinnosti s Vami zabezpečí potrebné úkony.