Pošta Widget pre výber výdajného miesta
Dokumentácia


Pošta Widget je komponent, ktorý umožní používateľovi výber výdajného miesta Slovenskej pošty. Je určený pre internetové obchody, ktoré ponúkajú možnosť doručenia zásielky prostredníctvom Slovenskej pošty.

Integrácia

Integrácia Pošta Widgetu do web aplikácie vyžaduje:

 • načítanie JS knižnice
 • zobrazenie Pošta Widgetu

JS knižnicu je možné načítať vložením script tagu do hlavičky:

<html>
 <head>
 	...
  <script src="https://static.posta.sk/pickup-widget/v1/lib.js" type="text/javascript"></script>
 </head>
 ...
</html>
ProstredieURL
Produkčnéhttps://static.posta.sk/pickup-widget/v1/lib.js
Testovaciehttps://static.posta.sk/pickup-widget/v1/lib-test1.js

Widget je možné zobraziť volaním metódy open:

slposta.PickupWidget.open(config);
ArgumnetTypPovinnéPopis
configObject: PickupConfigánoKonfiguračné parametre widgetu.

Pri zobrazení widgetu sa vytvorí iframe element, ktorý sa vloží na koniec body elementu.

Dátové štruktúry

PickupConfig

Konfiguračné parametre widgetu.

KľúčTypPovinnéPopis
callbackfunctionánoFunkcia, ktorá sa zavolá, keď používateľ potvrdí alebo zruší výber výdajného miesta. Funkcia dostane jeden argument, ktorý je buď Object: PickupPoint, ak bolo vybraté výdajné miesto (tlačidlo Doručiť sem v detaile výdajného miesta), alebo null, ak bol výber zrušený.
branchKindsArray: BranchKindnieDruh výdajného miesta. Ak je uvedené, sprístupnia sa iba výdajné miesta daného druhu.
shipmentTypestring: ShipmentTypenieTyp zásielky. Ak je uvedené, sprístupnia sa iba výdajné miesta, na ktoré je možné doručiť zásielku daného typu.
shipmentWeightfloatnieHmotnosť zásielky v kg. Ak je uvedené, sprístupnia sa iba výdajné miesta, na ktoré je možné doručiť zásielku s danou hmotnosťou.

BranchKind

Druh výdajného miesta.

HodnotaPopis
officePošta
bboxBalíkoBOX
pointPoštaPOINT

ShipmentType

Typ zásielky.

HodnotaPopis
bBalík
exExpres kuriér
zbZmluvný balík

PickupPoint

Zvolené výdajné miesto.

KľúčTypPovinnéPopis
idstringánoJedinečný identifikátor výdajného miesta.
kindstring: BranchKindánoDruh výdajného miesta.
labelstringánoNázov výdajného miesta.
deliveryAddressObject: DeliveryAddressánoAdresné údaje výdajného miesta.
routingObject: RoutingnieSmerovanie zásielky.

DeliveryAddress

Adresa výdajného miesta, použite pri podaji zásielky ako adresné údaje adresáta.

KľúčTypPovinnéPopis
streetstringnieUlica a číslo
citystringánoObec
zipstringánoPSČ

Routing

Smerovanie zásielky, použite ak si vytvárate vlastné adresné štítky.

KľúčTypPovinnéPopis
hssstringnieHSS
ossstringnieOSS

Príklad

Nasledujúce volanie zobrazí widget, pričom sa sprístupnia iba BalíkoBOXy a PoštaPOINTy, na ktoré je možné doručiť expres zásielku s hmotnosťou 17 kg.

slposta.PickupWidget.open({
  callback: function(pickupPoint){ console.info(pickupPoint); },
  branchKinds: ["bbox", "point"],
  shipmentType: "ex",
  shipmentWeight: 17
});

Príklad objektu Object: PickupPoint, ktorý dostane callback funkcia ako argument, ak si používateľ zvolí doručenie do PoštaPOINTu:

{
  "id": "311136",
  "kind": "point",
  "label": "PoštaPOINT Kvety",
  "deliveryAddress": {
    "street": "Horná 55/2",
    "city": "Banská Bystrica PoštaPOINT Kvety",
    "zip": "19741"
  },
  "routing": {
    "hss": "ZV",
    "oss": "BB"
  }
}

Demo

Vyskúšajte si konfiguráciu rôznych parametrov, ktoré môžete použiť pri integrácii vo vašej aplikácii.

Otvoriť demo