Elektronické oznamovanie zásielok -                                                         organizácie

  •  

  •  

Nová moderná forma oznámenia zapísaných zásielok prostredníctvom sms-ky a/alebo e-mailu. Služba je poskytovaná adresátom zásielok, držiteľom Poštových kariet Komerčných pre firemných zákazníkov, ktorí uprednostňujú novú elektronickú formu oznámenia zapísaných zásielok (doporučené listy, poistené listy, úradné zásielky), ktoré sa dodávajú na základe potvrdenia prevzatia a nezapísaných listových zásielok, ktoré nebolo možné pre ich rozmer vložiť do domovej listovej schránky. 

Aktivácia služby eOZ je veľmi jednoduchá. Stačí na ktorejkoľvek pošte vypísať 1x žiadosť o Elektronické oznamovanie zásielok - organizácia. 

Pozn.: v prípade zmeny alebo deaktivácie služby je potrebné podať žiadosť na pošte v dvoch vyhotoveniach. 

Súvisiace dokumenty  

Mobilná verzia