Zmluvný list

Zmluvný list je zásielka poskytovaná organizáciám na zasielanie písomných oznámení na akomkoľvek druhu fyzického média, drobných predmetov, reklamného, marketingového alebo propagačného materiálu a periodickej tlače.

Charakteristika

Lehota prepravy
 • na druhý pracovný deň po dni podania (D+2)
 • na štvrtý pracovný deň po dni podania (D+4)
Hmotnosť
 • do 2 kg
Rozmery
 • min.: 14 x 9 cm, plochého tvaru, max.: 25 x 35,5 cm, hrúbka 3 cm, plochého tvaru
Za Zmluvný list môžete zaplatiť
 • faktúrou, prevodom, výplatným strojom, úverom poštovného
Zodpovednosť
 • za nedodanie, stratu, odcudzenie, zničenie alebo poškodenie s úbytkom obsahu Zmluvného listu nie je poskytovaná náhrada škody.

Služby k Zmluvnému listuspäť

Odosielateľ
 • Odpovedná služba, Doručiť v stanovený deň, Storno zásielky na podaji, Späť:, Uložiť ... dní
Adresát
 • Časové doposielanie

Ako podať Zmluvný listspäť

 1. Zmluvný list môžete podávať len na základe písomnej zmluvy na zmluvne dohodnutých poštách alebo iným spôsobom na základe dohody medzi Slovenskou poštou a odosielateľom.
 2. Zmluvné listy sa podávajú vytriedené.
 3. Zmluvný list je možné podávať bez obalu, v otvorených resp. uzatvorených obaloch.
 4. Na adresnú stranu (predná strana listu) vypíšte nasledovné údaje: adresu prijímateľa (v pravej dolnej štvrtine), poznámku o spôsobe úhrady ceny a PSČ s názvom podávacej pošty (v pravej hornej štvrtine), adresu odosielateľa a označenie „D+2“, resp. „D+4“ v závislosti od požadovanej lehoty prepravy zásielky (v ľavej hornej štvrtine).
 5. Podaj zmluvných listov vám potvrdíme v Knihe výplatného, pričom prvopis odovzdáme vám.

Koľko stojí Zmluvný listspäť

Ceny Zmluvného listu sa dohodnú zmluvne.

Súvisiace dokumenty

Mobilná verzia