Elektronické stravovanie

 •  

 •  

Poštová karta Gastro so stravovacou funkcionalitou je súčasťou nového benefitu služieb Poštovej karty – Komerčnej pre zamestnávateľov, ktorí majú záujem moderne, jednoducho       a výhodne zabezpečovať stravovanie pre svojich zamestnancov. Vďaka novej Službe elektronického stravovania zamestnávateľ zabezpečí online kreditáciu (dobitie) elektronických stravovacích poukážok svojim zamestnancom na inovovanú Poštovú kartu Gastro s čipom.

Výhody pre zamestnávateľov:

 • rovnocenná náhrada papierových stravovacích poukážok v elektronickej podobe
 • zníženie nákladov na doručenie papierových stravovacích poukážok
 • bezplatné vydanie a prevydanie kariet pre zamestnancov
 • bez administratívnych poplatkov pri kreditácií Poštových kariet Gastro
 • bez prácnosti pri rozdeľovaní papierových stravovacích poukážok zamestnancom
 • zníženie rizika spojeného s uchovávaním a distribúciou cenín
 • jednoduché zriadenie služby a online správa zamestnancov na internetovom portáli SK CLUB
 • ďalšie benefity Prémiového programu Poštovej karty – Komerčnej:

        - súhrnná faktúra za transakcie na pošte        
        - výhodné nákupy na www.skclub.sk
        - elektronické oznamovanie zásielok

Výhody Poštovej karty Gastro:

 • vysoký komfort použitia karty s bezpečným čipom a bezkontaktnou technológiou
 • možnosť nastavenia úhrady stravného už od 0,01 Eur
 • SMS notifikácia o nabití elektronických stravovacích poukážok
 • doba platnosti elektronických stravovacích poukážok až 18 mesiacov
 • možná blokácia karty v prípade straty s prenosom prostriedkov na prevydanú kartu
 • bezplatné prevydanie Poštovej karty Gastro v prípade straty, krádeže alebo poškodenia
 • viac ako 8 000 akceptačných miest pre platby Poštovou kartou Gastro
 • pohodlný prehľad transakcií a zostatkov na internetovom portáli SK CLUB
 • ďalšie benefity Bonusového programu Poštovej karty:

        - výhodné nákupy na www.skclub.sk
        - cashback program za nákupy v obľúbených obchodoch na partneri.skclub.sk
        - SIPO poistenie
        - elektronické oznamovanie zásielok

Súvisiace dokumenty       

Mobilná verzia