Ponuky na prenájom - Brezno

Slovenská pošta, a.s., ponúka na prenájom nebytové priestory v meste Brezno, nachádzajúce sa na 1. NP budovy pošty Brezno 1, ul. B. Němcovej č. 29. Jedná sa o bývalú bytovú jednotku ( teraz ako nebytové priestory) o výmere 69,40 m2     - priestory majú spoločný vstup, nezávislý od poštovej prevádzky. Spoločné priestory tvoria vstup, chodby, schodište a spoločné sociálne zariadenie, bez výťahu. Osobná obhliadka možná po telefonickom dohovore.

Možnosť využitia: kancelárske, obchodné alebo prevádzkové priestory mimo poskytovania finančných služieb ( poisťovníctvo, úvery, pôžičky, finančné a daňové poradenstvo,...).

Orientačná cena prenájmu: od 50,00 €/ m2  / rok bez energií a služieb.
Služby a energie spojené s nájmom : podľa prepočtu spotreby podľa prenajatej plochy, počtu osôb, súpisu el. spotrebičov.

Bližšie informácie na:
Slovenská pošta, a.s.
ONA Banská Bystrica
Partizánska cesta č. 9
975 99 Banská Bystrica

alebo na telefonickom kontakte:  0902 116 735, 048/ 433 96 27.

 


 


 

Mobilná verzia