Ponuky na prenájom - Myjava

Slovenská pošta, a.s., ponúka na prenájom nebytové priestory v meste Myjava, nachádzajúce sa na 1.  a 2. NP budovy pošty Myjava 1, ul. M.R. Štefánika 563. Jedná sa o nebytové priestory o výmere od 15,53  m2 do 44,70 m2   - priestory majú samostatný vstup, nezávislý od poštovej prevádzky. Spoločné priestory tvoria vstup, chodby, schodište a spoločné sociálne zariadenie, bez výťahu. Osobná obhliadka možná po telefonickom dohovore.

Možnosť využitia: kancelárske, obchodné alebo prevádzkové priestory mimo poskytovania finančných služieb ( poisťovníctvo, úvery, pôžičky, finančné a daňové poradenstvo,...).

Orientačná cena prenájmu: od 55,00 €/ m2  / rok bez energií a služieb.
Služby a energie spojené s nájmom : podľa prepočtu spotreby podľa prenajatej plochy, počtu osôb, súpisu el. spotrebičov.

Bližšie informácie na:
Slovenská pošta, a.s.
ONA Banská Bystrica
Partizánska cesta č. 9
975 99 Banská Bystrica

alebo na telefonickom kontakte:  0902 116 735, 048/ 433 96 27.


 

 


 

Mobilná verzia