Ponuky na prenájom - Šahy

Slovenská pošta, a.s., ponúka na prenájom nebytové priestory na 1. poschodí budovy pošty Šahy, SNP 19/290 o  výmere 50,47m2 + 30,00 mspoločné priestory

Cena nájmu: 45,00 €/m2/rok bez DPH + energie za samostatne užívané nebytové priestory a 15,00 €/m2/rok za spoločné priestory
Cena služieb: 
•    elektrická energia: podľa súpisu elektrických spotrebičov/paušál 
•    vodné, stočné – 16,4 m3/osoba (Vyhláška SR č.209/2013)/paušál
•    vykurovanie – prepočet celkových nákladov na prenajatú plochu/paušál   

Kategória: 3 kancelárie

Účel: mimo poskytovania pôžičiek resp. služieb finančného a daňového poradenstva

Tel. kontakt: 0903 647 987

Mobilná verzia