Chcete so štátom komunikovať elektronicky, ale potrebné doklady k podaniu máte len v papierovej podobe? Služba Zaručená konverzia listinného dokumentu do dokumentu v elektronickej podobe premení Váš papierový dokument na elektronický so zachovaním jeho právnych účinkov.

Pred. 1 2 3 4 5 131 132 Nasl.