Slovenská pošta, a. s., si dnes pripomína „75. výročie Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO)“ vydaním poštovej známky s motívom lietadla typu Caproni Ca 33, na ktorom pred 100 rokmi havaroval M. R. Štefánik.

Poštová známka má rozmery 44,1 × 26,5 mm, vrátane perforácie, vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Poštová známka vychádza so špecifickým symbolom T1 50g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou ceny za list 1. triedy do hmotnosti 50 g vo vnútroštátnom styku. Známku vytlačila technikou ofsetu v kombinácii s líniovou roskresbou spoločnosť Tiskárna Hradištko, s.r.o.
Súčasne s poštovou známkou bude vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou First Day Cover (FDC) s dátumom 4. apríla 2019 a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače FDC obálky je predná časť dopravného lietadla a odletovej haly letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Motívom FDC pečiatky je turbína dopravného lietadla. FDC vytlačila technikou ofsetu spoločnosť BB PRINT, s.r.o.

Viac informácií nájdete tu.