Slovenská pošta, a.s., vydáva poštovú známku:
„200. výročie básnickej skladby Slávy dcéra“

Slovenská pošta, a. s., 26. januára 2024 vydáva poštovú známku „200. výročie básnickej skladby Slávy dcéra“ so špecifickým symbolom T2 500g. Označenie zodpovedá cene, ktorá sa zhoduje s výškou poštovej sadzby za list 2. triedy do hmotnosti 500 g vo vnútroštátnom styku.

Viac informácií nájdete tu.