Na ďalších 25 poštách v rámci Slovenska pribudnú moderné vyvolávacie systémy. Slovenská pošta ich začne inštalovať v druhej polovici septembra. Cieľom je zabezpečiť účelnú a komfortnú obsluhu, skrátenie čakacích dôb a celkové zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

Skrátenie čakacích lehôt, plynulejšia prevádzka, väčší komfort pre zákazníkov a vyššia diskrétnosť – vyvolávacie systémy, ktoré Slovenská pošta postupne inštaluje do svojich pobočiek, prinášajú viacero benefitov. Už počas minulého roka pribudli takéto systémy na 30 poštách a z doterajších výsledkov možno okrem iného jednoznačne konštatovať skrátenie čakacích lehôt.

Viac informácií nájdete tu.