Slovenská pošta predáva neupotrebiteľný nehnuteľný majetok

Slovenská pošta realizuje komerčný predaj neupotrebiteľného nehnuteľného majetku. Všetky ponuky s podrobnou špecifikáciou a pokynmi pre uchádzačov sú zverejnené na internetovej stránke Slovenskej pošty https://www.posta.sk/informacie/odpredaj-majetku. Slovenská pošta umožňuje pri procese predaja obhliadku jednotlivých nehnuteľností.

Viac informácií nájdete tu